Sertifikatnummer
SERTIT-018 C
Gjensidig anerkjennelse
CCRA
Produkt
Velocity Matrix Router 320 (VXR-000320 Rev A); Velocity Matrix Router 320 Data Input and Output Card, 16 Ports, SFP+, Multi-Mode (VXM-D00016 Rev A)
Kategori
Other Devices and Systems
Sponsor
Utvikler
Thinklogical
Evalueringsfirma
Norconsult AS
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4

Dokumenter