Internasjonalt CC-samarbeid - CCRA

CCRA er et internasjonalt arrangement og et samarbeidsforum for gjensidig anerkjennelse av sertifikater. Dette innebærer at sertifikater utstedt et sertifikatproduserende medlem i CCRA, anerkjennes etter nærmere angitte vilkår av øvrige medlemmer i CCRA. Vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifikater kan finnes her.

SERTIT representerer Norge i CCRA i rollen som nasjonal sertifiseringsmyndighet. Forsvarsdepartementet er avtalepart. Målet med samarbeidet er blant annet at evaluering av IT-sikkerhet i produkter skal skje med høy troverdighet og konsistens.

Mer informasjon samt en liste over medlemsland finnes her https://commoncriteriaportal.org/index.cfm

Europeisk samarbeid - SOGIS-MRA

SOGIS MRA er europeisk avtale om gjensidig anerkjennelse av sertifikater, mens SOG-IS utgjør det europeiske samarbeidsforumet. SERTIT representerer Norge i SOGIS-MRA i rollen som sertifiseringsmyndighet. Forsvarsdepartementet er avtalepart. SOGIS MRA bygger på gjensidig anerkjennelse av sertifikater blant medlemslandene. Vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifikater kan finnes her.

Mer informasjon samt en liste over medlemsland finnes her https://www.sogis.eu/