SERTIT er den offentlige sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet i Norge, og er organisert under Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). SERTIT innehar også rollen som sertifiseringsorgan og er ansvarlig for drift av den norske sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet, herunder:

  • Utvikle og publisere rammevilkår og regler for sertifisering under den norske ordningen
  • lisensiere og føre tilsyn med evalueringslaboratorier under ordningen
  • føre tilsyn med alle evalueringsprosessene
  • utstede og publisere sertifikater og sertifiseringsrapporter
  • representere Norge i SOG-IS og CCRA, henholdsvis europeisk- og internasjonal avtale om gjensidig anerkjennelse av CC-sertifikater
  • drive et godkjent sertifiseringsorgan og utstede internasjonalt anerkjente CC sertifikater under ordningene SOG-IS og CCRA

For nærmere detaljer, herunder om SERTITs forankring og bemyndigelse, vises til SERTITs mandat (PDF, 659KB).

Mer informasjon om den norske sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet.