Sertifikatnummer
SERTIT-002 C
Produkt
Sospita License Protection QX Operating System, Version 3.2
Kategori
Other Devices and Systems
Sponsor
Utvikler
Thales Communications AS Norway
Evalueringsfirma
Secode System Sikkerhet AS
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 3

Dokumenter

Sikkerhetsdeklarasjoner
Sertifiseringsrapporter