Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

om SERTIT

Om SERTIT

En av SERTITs primære oppgaver som offentlig sertifiseringsmyndighet for IT-sikkerhet, er å utstede sertifikater og sertifiseringsrapporter. SERTIT er ansvarlig for å utforme rammevilkår og regler for sertifisering av IT-sikkerhet i Norge, og påse at reglene følges av alle parter. SERTIT er også ansvarlig for å godkjenne private firma som evalueringsinstanser under ordningen og føre tilsyn med disse. I tillegg fører SERTIT tilsyn med alle evalueringsprosessene.

SERTIT representerer Norge i det internasjonale forumet "Arrangement on the Recognition of the Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security (CCRA)”.

For nærmere detaljer om SERTITs mandat, vises det til publikasjonen Om sertifiseringsordningen, Sd 001.