Forbedret lovgrunnlag for, og kontroll av tjenestene medfører et tre-årig arbeid med ny sikkerhetslov. Denne ble vedtatt i 1998, og hovedområdene i loven er informasjonssikkerhet og objektsikkerhet.