Overvåkingspolitiet ønsket å overta ansvaret på sivil side, ressurskampen med etterretningsfunksjonene internt blir ofte tapt av sikkerhetssiden, og man ser at det vil medføre utfordringer at sikkerhetsinspektøren er nært knyttet til Statsministerens kontor (SMK). Utfallet er omorganisering av de øverste sikkerhetsfunksjonene, og reformer kom på plass. Resultatet ble «Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben» og at politisk ansvar plasseres hos Forsvarsministeren.

Det første datasikkerhetsdirektivet utgis i 1969, personellsikkerhetstjenesten åpnes mer opp, og i 1972 ble kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten oppnevnt av regjeringen.