Behovet for et permanent, samlokalisert fagmiljø med representanter fra NSM, E-tjenesten, PST og Kripos for felles koordinering av cyberhendelser resulterer i FCKS, som koordineres fra NSM.