The TOE is an Industrial Grade solution for deeply embedded IoT devices based on proprietary, non-open source, ThreadX RTOS, NetX Duo IPv4/IPv6 TCP/IP stack with NetX Secure TLS 1.2 and MQTT support.

Sertifikatnummer
SERTIT-113 C
Gjensidig anerkjennelse
CCRA, SOG-IS
Produkt
Version 5.11
Kategori
Operating Systems
Sponsor
Utvikler
Express Logic
Evalueringsfirma
Brightsight B.V.
Sertifiseringsdato
Utløpsdato
Evalueringsnivå
EAL 4, ALC_FLR.1

Dokumenter