Sertifikatnummer
SERTIT-010 C
Gjensidig anerkjennelse
CCRA, SOG-IS
Produkt
HW: RFS7000; SW: RFS7000-1.0.0.0-022GR
Kategori
Other Devices and Systems
Sponsor
Utvikler
Motorola, Inc.
Evalueringsfirma
Aspect Labs
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4, ALC_FLR.2
Kravprofil
US Government Wireless Local Area Network (WLAN) Access System Protection Profile for Basic Robustness Environments, Version 1.0, April 2006

Dokumenter

Sikkerhetsdeklarasjoner
Sertifiseringsrapporter