Equipment, FIBERHOME Optical Transport Equipment is an optical Network Terminal (ONT) equipment used to terminate the optical fiberline, demultiplex the signal into its component parts (voice telephone, television, and Internet), and provide power to customer telephones. As well as, FIBERHOME Optical Transport Equipment helps to provide secure Internet connectivity.

Sertifikatnummer
SERTIT-083 C
Gjensidig anerkjennelse
CCRA, SOG-IS
Produkt
HW: FONST 1000, SW: RP0201; HW: FONST 1000 U5, SW: RP0100; HW: FONST 5000, SW: RP0201; HW: FONST 5000 U10,
SW: RP0101; HW: FONST 5000 U20, SW: RP0101; HW: FONST 5000 U30, SW: RP0101; HW: FONST 5000 U40, SW: RP0101;
HW: FONST 5000 U60, SW: RP0101; e-FimOTNM 2000:
SW: mysql5.5.34 e-Fim OTNM2000 Element Management System V2.0R5; EMS Client: e-Fim OTNM 2000 ClientV2.0R5(Build04.20.05.50BD4)
Kategori
Network and Network-Related Devices and Systems
Sponsor
Utvikler
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
Evalueringsfirma
Brightsight B.V.
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 2, ALC_FLR.2

Dokumenter

Sikkerhetsdeklarasjoner
Sertifiseringsrapporter