1997

Rapport fra Rådet for IT-sikkerhet

Rådet for IT-sikkerhet anbefalte i sin rapport etablering av en sertifiseringsordning for IT-sikkerhet i produkter- og systemer.