Behovet for ny sikkerhetslov begrunnes spesielt i teknologiutvikling og globalisering der strukturer er avhengig av hverandre. Der gammel lov la stor vekt på gradert informasjon, og hadde uttrykte krav til sikringstiltak, gir ny lov mer rom for virksomhetene til selv å definere forsvarlig sikkerhetsnivå for sine verdier.