Dette er starten på arbeidet for å innta forsterkede IKT-sikringstiltak i Nasjonalt beredskapssystem.