Sertifikatnummer
SERTIT-016 C
Innbyrdes anerkjenning
CCRA
Produkt
Velocity Matrix Router 40 (VXR-000040 Rev B); Velocity Matrix Router 40 Data Upstream Card, 5 Ports, SFP+, Multi-Mode (VXMDI0005 Rev A); Velocity Matrix Router 40 Data Downstream Card, 5 Ports , SFP+, Multi-Mode (VXMDO0005 Rev A)
Kategori
Other Devices and Systems
Sponsor
Utviklar
Thinklogical
Evalueringsforetak
Norconsult AS
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4

Dokumentar