Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT)
Postboks 814, 1306 Sandvika
Tlf: 67 86 40 00
[email protected]

Besøksadresse: Snarøyveien 36, 1364 Fornebu

Kontaktinformasjon til Evalueringslaboratoriene.