Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT)
Postboks 814, 1306 Sandvika
Tlf: 67 86 40 00
post@sertit.no

Besøksadresse: Langkaia 1, Oslo sentrum

Kontaktinformasjon til Evalueringslaboratoriene.