Sertifikatnummer
SERTIT-021 C
Innbyrdes anerkjenning
CCRA
Produkt
Version 01.05.04 + NVM version 01.00.00
Kategori
ICs, Smart Cards and Smart Card-Related Devices and Systems
Sponsor
Utviklar
TOSHIBA CORPORATION Social Infrastructure Systems Company
Evalueringsforetak
Brightsight B.V.
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4, ALC_DVS.2, ASE_TEE.2, AVA_VAN.5
Kravprofil
Protection Profile for IC for ePassport - Active Authentication Support - [PP-C0247]

Dokumentar