Sertifikatnummer
SERTIT-048 C
Innbyrdes anerkjenning
CCRA, SOG-IS
Produkt
KVM Matrix Switch: VXR-000080 Rev B; Data Input/Output cards: Velocity Matrix Router 80 Data Input/Output Card, 5 Ports, SFP+, Multi Mode (VXM-D00005 Rev A), , Velocity Matrix Router 80 Data Input/Output Card, 5 Ports, SFP+, Single Mode (VXM-D00S05 Rev A)
Kategori
Other Devices and Systems
Sponsor
Utviklar
Thinklogical
Evalueringsforetak
Norconsult AS
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4

Dokumentar