Sertifikatnummer
SERTIT-044 C
Innbyrdes anerkjenning
CCRA
Produkt
HHIC2907M4
Kategori
ICs, Smart Cards and Smart Card-Related Devices and Systems
Sponsor
Utviklar
Shanghai Huahong Integrated Circuit Co., Ltd.
Evalueringsforetak
Brightsight B.V.
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4, ALC_DVS.2, AVA_VAN.5
Kravprofil
Security IC Platform Protection Profile, Version 1.0

Dokumentar