Sertifikatnummer
SERTIT-009 C
Innbyrdes anerkjenning
CCRA, SOG-IS
Produkt
HW: WS5100; SW: WS5100-3.0.0.0-022GR
Kategori
Other Devices and Systems
Sponsor
Utviklar
Motorola, Inc.
Evalueringsforetak
Aspect Labs
Sertifiseringsdato
Evalueringsnivå
EAL 4, ALC_FLR.2
Kravprofil
US Government Wireless Local Area Network (WLAN) Access System Protection Profile for Basic Robustness Environments, Version 1.0, April 2006

Dokumentar

Sikkerhetsdeklarasjoner
Sertifiseringsrapporter