I ny versjon av SERTITs hjemmeside er listen over sertifiserte produkter oppdatert med ny informasjon, det er lagt til informasjon om prosess for produktsertifisering og dokumenter i dokumentbiblioteket er oppdatert.