Sivil side ble lagt til en sikkerhetsinspektør, som igjen ble plassert i sikkerhetsmiljøet i Forsvaret. Man vurderte Forsvaret som mest kompetent på sikkerhet. En egen styringsmodell for sikkerhetsinspektøren ble etablert, og sikkerhetsinspektøren var fra starten en militær sikkerhetsekspert. Dette er starten på det vi i dag kjenner som NSM.