Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Internasjonalt

Internasjonalt

Arbeidet med nasjonale sertifiseringsordninger under Common Criteria er samordnet internasjonalt. Samarbeidet er nedfelt i “Arrangement on the Recognition of the Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security” (CCRA), 23. mai 2000. Dette innebærer at sertifikater som er utstedt i et land godkjent som sertifikatproduserende er gyldig i alle land som er med i CCRA.

SERTIT er engasjert i CCRA gjennom deltagelse i fire komiteer under ordningen. Komiteene er Development Board (CCDB), Management Committee (CCMC), Executive Sub committee (CCES) og Maintenance Board (CCMB).

Gjensidig anerkjennelse av sertifikater

Norge har som medlem i det internasjonale arrangementet CCRA forpliktet seg til å anerkjenne sertifikater som er utstedt av sertifiseringsmyndigheter i andre land som er godkjent som sertifikatproduserende. Dette gjelder sertifikater med tillitsnivå til og med EAL 4. IT-produkter og systemer skal evalueres og sertifiseres i henhold til de internasjonale evalueringskriteriene Common Criteria (CC).

Les mer om gjensidig anerkjennelse av sertifikater...

Nettstedet til Common Criteria.