Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Evalueringsfirma

Oversikt over evalueringsfirma (EVIT)

SERTIT er ansvarlig for å godkjenne EVIT som gjennomfører det praktiske arbeidet med evalueringer etter nærmere fastlagte kriterier for ordningen. EVIT skal opptre upartisk og nøytralt.

Firma som skal fungere som EVIT under ordningen må kunne godkjennes etter spesifikke kriterier, og må være akkreditert som prøvetakingslaboratorium etter NS-ISO 17025. Firmaene må også gjennomføre en prøveevaluering for å vise forståelse for standarden Common Criteria, og metodikken Common Evaluation Methodology. SERTIT har godkjent fire firma som EVIT under ordningen: