Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Aktuelt > Pressemeldinger > Pressemelding 01/07

Nytt fagråd for sertifisering av IT-sikkerhet oppnevnt

Pressemelding 01/07 13. april 2007

Forsvarsdepartementet har i samråd med Justis- og politidepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet oppnevnt åtte personlige medlemmer til fagrådet for Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT). Leder i fagrådet er konsernsjef Ingvild Myhre, Network Norway AS.

"Sertifisering av IT-sikkerhet er et vekstområde. Fagrådet vil blant annet se nærmere på anvendelse av bransje- og myndighetskrav, noe som kan gjøre norsk industri mer konkurransedyktig” sier Ingvild Myhre, leder i fagrådet.

Fagråd for SERTIT
Med bakgrunn i behovet for å stimulere til økt bruk av sertifiserte produkter og systemer i samfunnet etableres et tverrfaglig fagråd for SERTIT. SERTIT er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Fagrådet er oppnevnt for en periode på 3 år, med virkning fra 1. april. Fagrådets rolle er dels å bidra til videreutvikling av ordningen, bistå som faglig diskusjonspartner samt bidra aktivt til å fremme kunnskap om og stimulere til bruk av ordningen.

Den tidligere styringskomiteen for sertifiseringsordningen ble avviklet 1. april.

Medlemmene i fagrådet er:
Konsernsjef Ingvild Myhre, Network Norway AS (leder)
Chief Security Advisor Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge AS (nestleder)
Seniorrådgiver Katarina de Brisis, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Sikkerhetssjef Anne M. Reinsnes, Telenor ASA
Executive Vice President Bjørn Vargmo, Bankenes betalingssentral AS
Practice Lead Software Lasse Andresen, Sun Microsystems AS
Informasjonssjef Harald Bergmann, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Direktør Runa Opdal Kerr, KS Bedrift, Kommunenes sentralforbund.

Sekretariat
Som sekretariat for fagrådet har FD oppnevnt Kjell Bergan og Lars Borgos fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Bakgrunn
Sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet i produkter og systemer ble opprettet i 1999. Sertifiseringsordningen tilbyr en uhildet tredjepartsvurdering av IT-sikkerhet, og skal blant annet bidra til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig i globale markeder. SERTIT er internasjonalt godkjent og en anerkjent aktør.

Kontaktpersoner i NSM
Leder for SERTIT Kjell Bergan, tlf 67 86 43 40, mob 992 08226.
Faggruppeleder/Senioringeniør, Lars Borgos, tlf. 67 86 43 42.
Informasjonsrådgiver Liv Nodeland, tlf. 67 86 41 32, mob 992 15874.