Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Aktuelt > Pressemeldinger > Pressemelding 01/06

SERTIT godkjent som internasjonal sertifikatutsteder

Pressemelding 01/06 27. februar 2006

Den offentlige sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet ble 23. februar 2006 godkjent som internasjonal sertifikatutsteder.

Anerkjennelsen er en viktig milepæl for ordningen, og alt ligger dermed til rette for å understøtte blant annet norsk industri og eksportindustri ved at internasjonale sertifikater kan utstedes på hjemmebane. Bedrifter som velger å sikkerhetssertifisere sine IT-produkter kan dermed konkurrere på like vilkår i de store markedene.

Internasjonal anerkjennelse er blant annet et viktig skritt i arbeidet med å rasjonalisere og effektivisere sertifisering av IT-sikkerhet på tvers av landegrensene.

Godkjenningen innebærer at Norge nå tilbyr sikkerhetssertifisering av IT-produkter i samme divisjon som Australia og New Zealand, Canada, Frankrike, Japan, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA. Internasjonale sertifikater anerkjennes nå i 22 land, og flere nasjoner viser interesse for å slutte seg til ordningen.

SERTIT høster dermed fruktene av et langsiktig arbeid for å oppnå internasjonal anerkjennelse av ordningen.

Bakgrunnsinformasjon til redaksjonene:
Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT) forvalter den offentlige sertifiserngsordningen for IT-sikkerhet i produkter og systemer. Ordningen ble etablert i 2000 og var operativ høsten 2003. Formålet med ordningen er å tilby aktørene i markedet en uhildet tredjepartsvurdering av IT-sikkerhet. Det eksisterer et stort behov for økt forebyggende sikkerhet i forhold til samfunns- og virksomhetskritisk informasjon. SERTIT er et virkemiddel i arbeidet med å styrke forebyggende sikkerhet innen offentlig forvaltning og privat sektor. Sertifisering ansees som et viktig skritt for å bidra til bedre sikkerhet innen blant annet e-handel og annen kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt.

Sertifisering utføres etter den internasjonale standarden Common Criteria som også er tilgjengelig som ISO 15408.