Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Publikasjoner > CC-dokumenter

Common Criteria dokumenter

For seneste versjon gå til http://www.commoncriteriaportal.org/cc/

Versjon 3.1 Release 4

Versjon 3.1 Release 4 ble publisert september 2012

CC, del 1: Introduction and general model
CC, del 2: Security functional components
CC, del 3: Security assurance components

CEM v3.1 Release 4 består av en del:
CEM, Evaluation methodologyVersjon 3.1 Release 3

Versjon 3.1 Release 3 ble publisert juli 2009

CC, del 1: Introduction and general model
CC, del 2: Security functional components
CC, del 3: Security assurance components

CEM v3.1 Release 3 består av en del:
CEM, Evaluation methodologyVersjon 2.3

CC v2.3 er basert på versjon 2.2, oppdatert med en rekke fortolkninger og andre redaksjonelle endringer som ikke berører det tekniske innholdet. Disse standardene er også publisert som ISO/IEC 15408:2005 og ISO/IEC 18045:2005.

Versjon 2.3 kan brukes til mars 2008 og vedlikehold basert på denne versjonen kan utføres frem til september 2009.

CC, del 1: Introduction and general model
CC, del 2: Security functional requirements
CC, del 3: Security assurance requirements

CEM v2.3 består av en del:
CEM, del 2

Del 1 er kun tilgjengelig som utkast. Dette utkastet har ingen formell status.
CEM, del 1Tidligere utgaver

De tidligere utgavene er kun til informasjon, og har ingen formell status.

Andre dokumenter

CC-guider
Common Criteria, an introduction
Common Criteria User Guide

Avtaleverk
Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA)