Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Aktuelt > Pressemeldinger > Pressemelding 01/2003 19. november 2003

System Sikkerhet godkjent evalueringsfirma for IT-sikkerhet

Pressemelding 01/2003 19. november 2003

Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet, SERTIT, godkjente 5. november 2003 firmaet System Sikkerhet ASA som evalueringsfirma under den offentlige sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet.

System Sikkerhet er det første firmaet som er offentlig godkjent under ordningen etter nesten to års arbeid med kvalifiseringsfasen. Det andre firmaet, Norconsult, er nesten ferdig med kvalifiseringen.

SERTIT tilbyr sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer med basis i en teknisk evalueringsrapport som utformes av evalueringsfirmaene. Sertifiseringsordningen bygger på anerkjent internasjonal standard og metodikk, Common Criteria og Common Evaluation Methodology.