Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Aktuelt > Pressemeldinger > Pressemelding 01/2002

Offentlig godkjenning av sikkerhet i IT-produkter

Pressemelding 01/2002 14. oktober 2002

Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT) er nå etablert som en frivillig ordning for offentlig sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer. SERTIT er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som har ansvaret for forebyggende sikkerhet.

Det er av største betydning å avdekke feil og mangler i produkter og systemer før disse anvendes i håndteringen av virksomhetskritisk og/eller sensitiv informasjon. Ordningen er opprettet for å ivareta dette hensynet, og slik bidra til å styrke IT-sikkerheten i både offentlig og privat sektor. Ordningen skal også bidra til å gjøre norsk IT-industri mer konkurransedyktig overfor utlandet.

Et viktig poeng med ordningen er at all evaluering og sertifisering gjennomføres av en uhildet tredjepart, med internasjonal forankring og iht. internasjonal standard og metodikk.

I dag er det to kommersielle evalueringsfirma (EVIT) tilknyttet ordningen; Norconsult AS og System Sikkerhet ASA. EVIT er for tiden i kvalifiseringsfasen som etter planen skal avsluttes i løpet av 2002. Når EVIT har oppnådd status som kvalifiserte, vil firmaene være i stand til å gjennomføre kommersielle oppdrag. Interessenter kan imidlertid allerede nå kontakte firmaene eller SERTIT for å planlegge evaluering og sertifisering.

Alle evalueringsoppdrag følges opp fra myndighetenes side ved at SERTIT er involvert fra prosjektstart til evalueringen er fullført. SERTIT utsteder deretter et sertifikat og en sertifiseringsrapport. Alle tjenester fra SERTIT er foreløpig gebyrfrie.

SERTIT håper sertifiseringsordningen skal bli et attraktivt tilbud i markedet. SERTIT oppfordrer aktørene i markedet til å benytte ordningen; ved at anskaffere etterspør sertifiserte produkter eller systemer og ved at utviklere og leverandører sørger for å gjennomføre en uhildet tredjepartsvurdering.

Kontakt overingeniør Lars Borgos, tlf 23 09 75 33.