Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Evalueringsfirma > NTT Com Security Norway AS

NTT Com Security Norway AS

NTT Com Security Norway AS (Tidligere kalt Secode Norge AS) ble 5. november 2003, godkjent som evalueringsfirma under sertifiseingsordningen. Firmaet har dermed fullført en meget omfattende kvalifiseringsprosess og er akkreditert av Norsk Akkreditering som prøvetakingslaboratorium etter NS-ISO 17025. Firmaet har også gjennomført en prøveevaluering, og demonstrert tilfredsstillende kunnskaper og forsåelse innen Common Criteria og Common Evaluation Methodology.

NTT Com Security Norway AS har flere kontorer men Evalueringsfirmaet under den norske sertifiseringsordningen holder til i Arendal. Firmaet (tidligere Secode Norge og Secode System Sikkerhet) har levert IT-sikkerhetstjenester til Forsvaret og offentlig/privat sektor siden 1986.

Firmaet har spisskompetanse på formelle krav til IT-sikkerhet, og har i tillegg et operativt miljø som leverer sikkerhetsovervåking (Intrusion Detection) og sikkerhetstesting. Her henter selskapet kunnskap om utviklingen i IT-relatert kriminalitet, noe som er nødvendig for faglig oppdaterte tjenesteleveranser innenfor IT-sikkerhet.

Firmaet har autorisasjon til å foreta sikkerhetstesting av Forsvarets systemer, og alt personell er klarert for håndtering av gradert informasjon.

For mer informasjon, se firmaets websider NTT Com Security Norway AS , eller kontakt Geir Langemyr, tlf: +47 99 28 29 31.