Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordningen

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkter

Publikasjoner

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronymer

Søk


Nynorsk
EnglishNSM
navn

Evalueringsfirma > Norconsult

Norconsult AS

Norconsult AS ble 16. desember 2003, godkjent som evalueringsfirma (EVIT) under sertifiseringsordningen. Norconsult har dermed fullført en meget omfattende kvalifiseringsprosess. Evalueringsdelen av firmaet er akkreditert av Norsk Akkreditering som prøvetakingslaboratorium etter NS-ISO 17025. Firmaet har også gjennomført en prøveevaluering, og demonstrert tilfredsstillende kunnskaper og forsåelse innen Common Criteria og Common Evaluation Methodology

Norconsult AS er et uavhengig, tverrfaglig rådgivende ingeniør- og bedriftsrådgivningsselskap. Norconsult har hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo, avdelingskontorer som dekker hele landet, samt flere datterselskaper i inn og utland.

Norconsult AS har ca. 3000 medarbeidere og eies av de ansatte. Firmaet har en betydelig IKT-virksomhet. Forretningsområdet IT og Sikkerhet har lang erfaring og spisskompetanse innenfor vurdering, organisering, spesifisering og implementering av informasjons- og IT-sikkerhet. Norconsult leverer et bredt spekter av sikkerhetstjenester til sine kunder innen Forsvaret, privat næringsliv og offentlig forvaltning. Norconsult har bred kompetanse og erfaring innen formelle nasjonale krav til IT-sikkerhet og internasjonale IT-sikkerhetsstandarder. Norconsult er lisensiert av SERTIT til å gjennomføre sikkerhetsevalueringer som EVIT under sertifiseringsordningen. Norconsult tilbyr i tillegg opplærings- og rådgivningstjenester iht. Common Criteria.

For mer informasjon se: https://www.norconsult.no/kompetanse/fag-og-tjenester/informasjonssikkerhet/