Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordninga

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkt

Publikasjonar

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronym

Søk


Bokmål
EnglishNSM
navn

Evalueringsfirma

Oversikt over evalueringsfirma (EVIT)

SERTIT er ansvarleg for å godkjenne EVIT som gjennomfører det praktiske arbeidet med evalueringar under ordninga etter nærare fastlagde kriteria. EVIT skal opptre upartisk.

Firma som skal fungere som EVIT under ordninga må godkjennast etter særskilde kriterium, og dei må være akkreditert som prøvetakingslaboratorium etter NS-ISO 17025. Dei må også gjennomføre ei prøveevaluering for å vise forståing for standarden Common Criteria, og metodikken Common Evaluation Methodology. SERTIT har godkjend fire firma som EVIT under ordninga: