Hjem Hjem

Om SERTIT

Sertifiseringsordninga

Evalueringsfirma

Sertifiserte produkt

Publikasjonar

Aktuelt

Kontakt

Internasjonalt


Akronym

Søk


Bokmål
EnglishNSM
navn

Om SERTIT

Om SERTIT

Ei av hovudoppgåvene til SERTIT som offentleg sertifiseringsmyndigheit for IT-tryggleik, er å skrive ut sertifikat og sertifiseringsrapportar. SERTIT er ansvarleg for å lage rammevilkår og reglar for sertifisering av IT-tryggleik i Noreg, og sjå til at alle partar følgjer reglane. SERTIT er og ansvarleg for å godkjenne private firma som evalueringsinstansar under ordninga og føre tilsyn med desse. SERTIT fører i tillegg tilsyn med alle evalueringsprosessane.

SERTIT representerer Noreg i det internasjonale forumet "Arrangement on the Recognition of the Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security (CCRA)”.

For nærare detaljer om mandatet til SERTIT, sjå publikasjonen Om sertifiseringsordningen, Sd 001.